Przydatne linki

  

  

Miło mi poinformować, że uczennica naszej szkoły Paulina Berbesz z klasy VI a została wyróżniona w Powiatowym Konkursie Historyczno – Krajoznawczym „Lubi mi się tu być’- nasze ulice i ich patroni.

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu lublinieckiego. Jego celem było upowszechnianie i pogłębianie wśród młodzieży wiedzy na temat ulic znajdujących się na terenie naszego powiatu i ich patronów.

Konkurs polegał na wykonaniu prezentacji multimedialnej na temat wybranej ulicy znajdującej się w powiecie lublinieckim oraz przybliżeniu sylwetki jej patrona. W konkursie wzięło udział 11 szkół powiatu lublinieckiego. Komisja konkursowa spośród 71 prac po długich i burzliwych obradach wybrała zwycięzców oraz wyróżnionych.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Poseł na Sejm RP Pan Andrzej Gawron, Starosta Powiatu Lublinieckiego Pan Joachim Smyła, Burmistrz Miasta Lublińca Pan Edward Maniura.

Serdecznie gratulujemy Paulinie Berbesz wielkiego sukcesu.

 

Jednocześnie chciałbym zaprosić wszystkich uczniów naszej szkoły, do dwóch konkursów organizowanych w ramach działań Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego.

Konkurs I:

Zaprojektowanie logo Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego – Zespół Szkół w Kochanowicach”. Projekt może być wykonany w formie rysunku lub jako układ graficzny
(z wykorzystanie odpowiedniego programu komputerowego).
Termin przesłania pracy na MobiDziennik: 01. 05. 2021 r.

Wytyczne do projektu logo:

  • Logo powinno być znakiem nawiązującym do charakteru Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego.
  • Logo powinno zawierać nazwę: „Szkolny Klub Rowerowo-Historyczny – Zespół Szkół w Kochanowicach”.
  • Nazwa nie musi być integralną częścią (elementem) logotypu, może być zastosowana w formie podpisu lub nagłówka.
  • Projekt logo musi być oryginalny, niedopuszczalne jest kopiowanie, zapożyczanie, powielanie innych projektów z internetu.
  • Z dniem wyłonienia autora jako Zwycięzcy Konkursu Uczestnik przenosi nieodpłatnie na Organizatora (który staje się właścicielem, użytkownikiem) nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do projektu logo zgłoszonego w ramach Konkursu, obejmujące prawo do wykorzystania w całości i we fragmentach w jakiejkolwiek działalności Organizatora na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności publicznego odtwarzania i wyświetlania.

Konkurs 2:

Wykonanie dwóch prac plastyczno-graficznych, które są zarazem pracami konkursowymi z nagrodami rzeczowymi”:

„Wykonanie plakatu przedstawiającego postać Pana Jana Gambusia, jako uczestnika trzeciego powstania śląskiego”.
W tle odpowiedni napis. Termin przesłania pracy konkursowej
na MobiDziennik: 01. 05. 2021 r.

Obecnie uczniowie klas ósmych naszej szkoły, przygotowują się do zorganizowania akcji informacyjnej w celu upowszechnienia wiadomości dotyczącej 100-nej rocznicy śmierci powstańca Jana Gambusia (ur. 01.02.1902 – zm. 19.05.1921), pochowanego na kochanowickim cmentarzu.

Mariusz Żymierski