Przydatne linki

  

  

Informujemy, że zmianie uległ kalendarz roku szkolnego. W zamian za 4 i 5 stycznia 2021  po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą 31 marca oraz 18 czerwca 2021 roku. Dni wolne od zajęć edukacyjnych zostały wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).