Przydatne linki

  

  

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona” wśród uczniów klas 1-3 zostały przeprowadzone pogadanki na temat podstawowych zasad higieny osobistej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Podsumowaniem pogadanki w każdej z klas była krzyżówka, w której uczniowie sprawdzili zdobytą podczas spotkania wiedzę.

Akcja została zorganizowana przez Wojewódzką Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach.

Dorota Kamińska – pedagog

image description