Przydatne linki

  

  

W dniu 10. marca br. w Szkole Podstawowej w Kochanowicach odbyło się szkolenie nauczycieli podnoszące kompetencje profilaktyczne. Odbyło się to w ramach cyklu spotkań z nauczycielami, pedagogami i wychowawcami poświęconym zapobieganiu i walce z problemem narkomanii i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży, jakie prowadzi lubliniecka policja. Przedsięwzięcie to prowadziła Pani Inspektor Iwona Ochman z zespołu Profilaktyki Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W takcie warsztatów została wykorzystana specjalistyczną pomoc dydaktyczną – walizka narkotykowa, której zawartość była zintegrowana z prezentacją multimedialną. Można było również zadawać pytania, aby zdobyć jak najbardziej aktualną wiedzę na ten bolesny temat.

Oby wiedza zdobyta przez kochanowickich pedagogów nie musiała być wykorzystana.

Piotr Chmiel