Przydatne linki

  

  

Monthly Archives: Marzec 2021

Uczennica Zespołu Szkół w Kochanowicach z klasy 2 b – Zuzanna Gaj zajęła I miejsce w kategorii klas 1-3 w ogólnopolskim konkursie pt. Bezpieczny Internet – Działajmy Razem.

Konkurs został zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie. Zdaniem konkursowym było przygotowanie plakatu w programie graficznym na temat zawarty w tytule konkursu. Komisja konkursowa oceniała trafność i oryginalność przedstawienia tematyki konkursu oraz walory artystyczne pracy. Czytaj dalej

W tym roku postanowiliśmy powitać wiosnę szalonymi fryzurami. Prawie wszyscy uczniowie  tego dnia przyszli uczesani inaczej niż zwykle. Mogliśmy oglądać naprawdę zjawiskowe upięcia: helikopter na głowie czy kolorowy irokez.

Chcielibyśmy także złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt. Życzmy zdrowych, radosnych, spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, przepełnionych wiarą i nadzieją. Czytaj dalej

Informujemy, że zmianie uległ kalendarz roku szkolnego. W zamian za 4 i 5 stycznia 2021  po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych będą 31 marca oraz 18 czerwca 2021 roku. Dni wolne od zajęć edukacyjnych zostały wyznaczone zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093).

Sukcesem zakończyła się zbiórka potrzebnych rzeczy dla podopiecznych Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Lublińcu. Zebraliśmy wiele środków czystości, środków do higieny osobistej, a także słodyczy.

Wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, a także osobom o wielkim sercu, które przyłączyły się do akcji w imieniu podopiecznych Placówki serdecznie dziękujemy. Czytaj dalej

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej „Wirusoochrona” wśród uczniów klas 1-3 zostały przeprowadzone pogadanki na temat podstawowych zasad higieny osobistej w celu zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym drogą kropelkową, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki koronawirusa i grypy. Podsumowaniem pogadanki w każdej z klas była krzyżówka, w której uczniowie sprawdzili zdobytą podczas spotkania wiedzę. Czytaj dalej

Szanowni Państwo

Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach informuje, iż istnieje możliwość zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) kontaktowania się ze szkołą za pośrednictwem platformy ePUAP.

Z poważaniem,
Dyrektor
Zespołu Szkół w Kochanowicach
Joanna Grus – Blacha

W dniu 10. marca br. w Szkole Podstawowej w Kochanowicach odbyło się szkolenie nauczycieli podnoszące kompetencje profilaktyczne. Odbyło się to w ramach cyklu spotkań z nauczycielami, pedagogami i wychowawcami poświęconym zapobieganiu i walce z problemem narkomanii i dopalaczy wśród dzieci i młodzieży, jakie prowadzi lubliniecka policja. Przedsięwzięcie to prowadziła Pani Inspektor Iwona Ochman z zespołu Profilaktyki Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Czytaj dalej

1 marca w Polsce odbywały się uroczystości związane z Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych. Zespół Szkół w Kochanowicach również przyłączył się do ogólnopolskiej akcji. Uczniowie mieli okazję pogłębić swoją wiedzę historyczną, a także poznać losy zamordowanych polskich oficerów. Czytaj dalej

W lutym obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach odchodów każda z klas uczestniczyła w zajęciach dotyczących bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie podczas zajęć zapoznali się z zasadami, o których należy pamiętać korzystając z sieci.

Wszyscy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, zadawali wiele pytań oraz opowiadali swoje doświadczenia związane z korzystaniem z multimediów. Podsumowaniem zajęć był quiz. Uczniowie mogli się wykazać wiedzą zdobytą podczas zajęć. Spośród wielu odpowiedzi rozlosowaliśmy trzy nagrody: Czytaj dalej