Przydatne linki

  

  

Zapraszam do udziału w ogólnopolski konkursie pt. „Bezpieczny Internet – działajmy razem”, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie.

Cele konkursu:

  • propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży,
  • kształtowanie właściwych postaw moralnych oraz promowanie działań na rzecz zapobiegania przemocy wśród dzieci,
  • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjno-komunikacyjną,
  • upowszechnianie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci,
  • wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności,
  • wyrabianie pewności siebie i dowartościowania własnej osoby,
  • radość przedstawiania swych zdolności.

Konkurs oceniany będzie w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria: Klasy I-III
II kategoria: Klasy IV-VI
III kategoria: Klasy VII-VIII

Regulamin konkursu znajduje się w załączniku.

Termin przygotowania prac: 19 lutego 2021 r.

Jeśli jesteś zainteresowany konkursem, proszę o kontakt przez mobidziennik.

Dorota Kamińska – pedagog