Przydatne linki

  

  

Pan Mariusz Żymierski w ramach zajęć pozalekcyjnych realizuje wraz z uczniami kolejny autorski program Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego działającego przy Zespole Szkół w Kochanowicach pt: „Dzika Historia na Rowerach”. Od września przeprowadzono kilka rajdów rowerowych między innymi do Kochcic (Pałac, Schron polowy), Steblowa, Lubecka, Glinicy i Pawełek. Młodzież nie tylko poznawała historię najbliższej okolicy, ale także uczestniczyła w warsztatach pieczenia chleba, podjęła próby remontu odgrodzenia „Dębu Kochan” znajdującego się przy budynku szkoły w Kochanowicach.

 

 

1 września 1939 r. o godzinie 4.40 niemieckie lotnictwo rozpoczęło bombardowanie Wielunia. Atak ten rozpoczął działania zbrojne II wojny światowej i nastąpił 5 minut przed ostrzelaniem Westerplatte. Tego samego dnia wczesnym rankiem Niemcy nacierali także w kierunku Lublińca, Kochcic, Kochanowic.

 

Dla Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego działającego przy Zespole Szkół w Kochanowicach, wydarzenie to były pretekstem do podjęcia szeregu działań w celu upamiętnienia tych ważnych chwil w historii Polski.

We wrześniu uczniowie klas ósmych udali się do Wielunia, aby poznać historię sprzed 81 lat. Na terenie Muzeum Ziemi Wieluńskiej uczniowie uczestniczyli w lekcji muzealnej. Zapoznali się z bogatą ikonografią obrazującą skutki bombardowania niemieckiego lotnictwa. Uzupełnieniem wycieczki był także spacer z przewodnikiem po mieście oraz udział w warsztatach tematycznych.

  

 Ogromnym zaangażowaniem uczniów klas szóstych i ósmych, przy wsparciu rodziców cieszyła się akcja „ Społecznych Opiekunów Miejsc Pamięci na terenie Kochanowic”.

 

Chcąc zaszczepić wśród młodego pokolenia zainteresowanie historią Polski, zadbano o czystość i estetykę miejsc pamięci poprzez zgrabienie liści, przycinanie krzewów, plewienie, koszenie trawy, mycie pomników.

 

Ponadto uczniowie, jako społeczni opiekunowie wykonali wieńce i wiązanki, które złożono na pomniki i mogiły w Kochanowicach.

 

W ostatnich tygodniach podczas nauczania zdalnego młodzież nie rezygnuje z indywidualnych zadań terenowych. Obecnie wielu uczniów jest zaangażowanych w montaż filmów dotyczących między innymi: „Historii kaplicy w Droniowicach”, „Historii rodziny Aulock zamieszkującej  pałac w Kochanowicach” oraz montażem filmu, mogącego posłużyć jako prezentacja do zwiedzania online Izby Regionalnej w Harbułtowiach. Część dorobku Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego jest już dostępna na stronie internetowej pod adresem (https://www.youtube.com/watch?v=hx_JZMHBa4A&feature=youtu.be).

 

Obecnie trwają także prace nad uzupełnianiem kilku kronik klubu, które podczas wystawienia przy różnych okazjach zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem, szczególnie gdy odnajdujemy na w nich zamieszczone zdjęcia znajomych sprzed kilku lat.

W obecnej sytuacji panującej w Polsce jak i na świecie, autorski program klubu swym działaniem przyczynia się szczególnie do promocji zdrowego stylu życia, rozwoju umiejętności twórczego myślenia. Ponadto wzbudza pozytywną motywację do działania, pomaga radzić sobie ze stresem. Działania są ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Celem programu jest także wspieranie młodych ludzi, aby mogli stać się kompetentnymi dorosłymi, umieli dbać o swoje szczęście osobiste i przyszłość.

 

Wykorzystując nadarzającą się możliwość zamieszczenia artykułu na stronie Zespołu Szkół w Kochanowicach, kolejny raz pragnę podziękować wszystkim przyjaciołom Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego za wspieranie wszelkich działań przez niego podejmowanych, jednocześnie zapraszając wszystkich chętnych do kolejnych akcji.

 Mariusz Żymierski