Przydatne linki

  

  

Co roku 14 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Seniora. Tegoroczne obchody święta tak ważnych dla wszystkich ludzi, były mocno nacechowane pandemią i związaną z nią koniecznością unikania kontaktów. Jednak po zadeklarowaniu w GOPS Kochanowice gotowości do pomocy osobom starszym i samotnym, uczniowie, chcący podzielić się swoją wrażliwością i gotowością pomagania, okazali się potrzebni, by razem z panią Anią – sołtysem Jawornicy, przygotować paczki i dostarczyć je osobom starszym w Jawornicy. Po uzyskaniu zgody i aprobaty rodziców, spotkali się w szkole, przygotowali 51 prezentów i, zabezpieczeni dla ochrony seniorów i własnego bezpieczeństwa, udali się, by uhonorować jawornickich nestorów niespodzianką i uśmiechem.

Piotr Chmiel