Przydatne linki

  

  

Internet to wspaniały wynalazek, z którego korzystają wszyscy – dzieci i dorośli. Jest kopalnią wiedzy i informacji, platformą kontaktu z rówieśnikami, miejscem nauki, placem zabaw, sklepem, kuźnią kultury. Dla wielu dzieci w wieku wczesnoszkolnym korzystanie z komputera nie jest żadnym problemem, podobnie jak posługiwanie się telefonem komórkowym. Zazwyczaj sprawnie poruszają się po internecie i bez trudności komunikują się ze swoim koleżankami i kolegami. Dzieci powinny jednak znać zagrożenia, które wynikają ze stosowania nowych technologii, a także wiedzieć, jak sobie z nimi radzić, dlatego tak ważne jest uświadamianie dzieciom, jak należy poruszać się w sieci.

Podczas zajęć w świetlicy dzieci młodszych, dzieci dowiedziały się, co należy robić, aby bezpiecznie korzystać z internetu oraz poznały zagrożenia jakie mogą ich spotkać. Sprawdziły także, jak łatwo można przekazywać informacje oraz jak trudno je usunąć. Na podstawie tych informacji uczniowie zrobili plakaty informujące o nich. Przygotowany został także kontrakt między nimi a rodzicami, w którym zawarte zostały zasady korzystania z komputera w domu.

Katarzyna Spojda
Justyna Niesłony