Przydatne linki

  

  

22 września 2020 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie jak co roku wybierali swoich przedstawicieli w drodze głosowania, podczas którego każdy uczeń mógł oddać głos na swojego kandydata. Komisja wyborcza, złożona z osób zasiadających w ubiegłorocznym zarządzie, czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Następnie, wraz z przedstawicielami poszczególnych klas, podliczali głosy. Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów w wypełnianiu zadań samorządowych w roku szkolnym 2020/2021. Wszystkich uczniów zachęcamy do włączenia się do realizacji zaplanowanych działań. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy członkami SU. Nasza Szkoła- Nasza Sprawa!

Przewodnicząca SU: Zuzanna Kaczmarek, kl. 7a

Z-ca przewodniczącej: Jacek Bojara, kl. 8b

Skarbnik: Maja Niedurny, kl. 8a

Opiekun SU: p. Izabela Polak