Przydatne linki

  

  

Szanowni Rodzice,

W związku z objęciem opieką dentystyczną – mobilny gabinet stomatologiczny -uczniów naszej szkoły/przedszkola przez firmę NZOZ Centrum Stomatologii PERFEKT Urszula Szulińska, Robert Fidyk spółka jawna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej 41-303 przy ul. Kasprzaka 4 informuję o planowanej wizycie oraz badaniu. Termin będzie podany nieco później.

Jednak warunkiem badania dziecka są podpisane zgody przez rodzica bądź prawnego opiekuna. Formularze zgody będą przyniesione do domu przez dziecko i następnie muszą zostać zwrócone wychowawcy klasy. W przypadku braku podpisanych formularzy wizyta nie będzie możliwa.

Przyjmowanie pacjentów
Wszyscy pacjenci będą przyjęci po dostarczeniu zgody na wizytę w gabinecie, podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego, przekazaną wraz z podpisanymi oświadczeniami dotyczącymi COVID-19. Pacjent nie może zostać przyjęty bez podpisanych dokumentów.

Każdy pacjent przed wejściem do dentobusu będzie miał mierzoną temperaturę oraz zostanie poproszony o zdezynfekowanie rąk. Wizyta odbędzie się przy otwartych drzwiach i/lub oknie w celu wietrzenia pomieszczenia. Opiekun z ramienia szkoły cały czas będzie wyposażony w maseczkę.

Pacjenci zostaną przyjęci przez wykwalifikowany personel: lekarza i higienistkę stomatologiczną. Personel będzie ubrany w odpowiednią odzież ochronną. Po każdym pacjencie każdorazowo będzie przeprowadzona dezynfekcja. Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla pacjenta i personelu.

Wyniki badań
Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni, którzy wyrażą zgodę na wizytę dziecka w dentobusie otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań. Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone w ciągu 14 dni od dnia przyjazdu do placówki.

Informacje dodatkowe
Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.
Nasza firma NZOZ Centrum Stomatologii „Perfect”. świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Katowicach.
Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowany ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.