Przydatne linki

  

  

Mając na uwadze podstawową zasadę szkoły, jaką jest bezpieczeństwo uczniów, na początku roku szkolnego zostały zorganizowane prelekcje i spotkania z policjantami, aby to bezpieczeństwo podnieść i utrwalić. Było to tym bardziej konieczne, że przerwa w chodzeniu do szkoły była wydłużona o trzy miesiące nauczania zdalnego, wywołanego pandemią COVID-19. W dniu 10 września w każdej klasie nauczania początkowego te zasady przypomniała pani aspirant Iwona Ochman, prezentując zasady „Bezpiecznej drogi do szkoły”.

W dniu 11 września w dwóch godzinnych blokach pani Ochman spotkała się z uczniami klas 7 i 8, dla których o wiele wyższym zagrożeniem jest korzystanie z sieci internetowej. Spotkaniu towarzyszył filmik obrazujący, jak bardzo łatwo stać się ofiarą cyber przemocy i jak daleko idące mogą być skutki zbyt łatwowiernego nawiązywania znajomości on-line. Pani policjantka odpowiadała również na pytania młodzieży, która nie zawsze zdaje sobie sprawę ze skali zagrożeń wynikających z nieodpowiedzialnego korzystania z portali społecznościowych. Niech te zajęcia uchronią dzieci i młodzież od zagrożeń czyhających na łatwowierność i nieodpowiedzialność.

Pedagog szkolny
Piotr Chmiel