Przydatne linki

  

  

Ochronę ubezpieczeniową przed skutkami niespodziewanych zdarzeń losowych obejmującą choroby oraz nieszczęśliwe wypadki w roku szkolnym 2020/2021 gwarantuje Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk.

TABELA WARIANTÓW UBEZPIECZENIA

Czytaj dalej