Przydatne linki

  

  

W związku z trwającą nadal pandemią i rozpoczynającym się nowym rokiem szkolnym zostaje wprowadzony regulamin funkcjonowania szkoły. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem do którego link znajduj się poniżej. Regulamin został zaopiniowany pozytywnie przez Radę Pedagogiczną Zespołu Szkół w Kochanowicach dnia 25 sierpnia oraz zatwierdzony przez Radę Rodziców na spotkaniu w dniu 25 sierpnia.

Regulamin wewnętrzny funkcjonowania szkoły w Kochanowicach obowiązujący w związku z zagrożeniem wystąpienia epidemii koronawirusa COVID-19

Załącznik nr 2