Przydatne linki

  

  

25 czerwca 2020 r Gmina Kochanowice przekazała nieodpłatnie naszej szkole sprzęt komputerowy w postaci  11 laptopów. Sprzęt został zakupiony w ramach Programu Operacyjna Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”, dotycząca realizacji projektu Grantowego pn zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

Łączna wartość przekazanego sprzętu komputerowego wynosi  21 407,27 zł.

Otrzymane komputery poprawią zdalną edukację poprzez wypożyczenie ich uczniom, których sytuacja rodzinna i materialna uniemożliwia aktywne włączenie się w codzienne zajęcia szkolne.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Kochanowice za przekazanie sprzętu.