Przydatne linki

  

  

Na przełomie marca i kwietnia 2020 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w profilaktycznym konkursie plastycznym „ STOP  UZALEŻNIENIOM- NAŁOGOM MÓWIĘ NIE!” Konkurs był połączony z cyklem profilaktycznych zajęć świetlicowych pt.: „ Promuję zdrowie – nałogom mówię NIE!”

Głównym celem konkursu było promowanie zdrowego trybu życia, wolnego od nałogów, uzależnień a także angażowanie uczniów w działania profilaktyczne, mające zwrócić ich uwagę na problem uzależnień. Działania te miały  także uświadomić młodzieży jakie zagrożenia wynikają ze spożywania alkoholu, palenia papierosów, e- papierosów, stosowania narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Uczestnicy konkursu, uczniowie klas IV, V wykonali ciekawe prace plastyczne. Prace te zostały ocenione przez Jury. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Są wśród nich:

Julia Nobielska– I miejsce
Emil Machnik– II miejsce
Paulina Berbesz– III miejsce
Paulina Dewor– III miejsce ex aequo
Kamil Nowak
Anastazja Kempa
Jakub Jeziorowski

Wszystkim uczestnikom gratulujemy. W zależności od sytuacji nagrody zostaną wręczone do końca roku szkolnego.

M. Morawiak
K. Góral