Przydatne linki

  

  

Jan Paweł II 03.06.1991 r. w Masłowie koło Kielc powiedział o rodzinie:

„…Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako „komunię”. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców.”

Czas pandemii i związanego z nią kształcenia domowego spowodował, że wszyscy musieliśmy zmienić sposób funkcjonowania: z bardzo zabieganego, zmuszającego do tego, by być w wielu miejscach na funkcjonowanie bardzo wolne, zamknięte w domu,  odizolowane od bardzo wielu ludzi, z którymi do tej pory często się spotykaliśmy. Otworzyło nas to na rodzinę i te wartości, które są w niej obecne, lub powinny być obecne.

Dlatego uczniom zaproponowano konkurs plastyczny, którego celem było zobrazowanie wspólnych, rodzinnych zajęć. Wykonane prace pokazały różne zajęcia i obowiązki wypełniane w  rodzinie, spędzanie wolnego czasu i zachowania budujące więzi rodzinne oraz to, co w domu ważne – i za to serdecznie dziękujemy uczniom i ich rodzicom. Spośród bardzo wymownych, rodzinnych ilustracji nagrodzono te, które obrazują wielość zajęć – od prac domowych, wspólnej zabawy, radości wspólnych posiłków do wspólnej, rodzinnej modlitwy.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Paulina Dewor

II miejsce – Katarzyna Szędzielorz

III miejsce – Anita Czapla

Zwycięzcy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody po powrocie do szkoły. Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczniom rodzin, a rodzinom wrażliwości ich dzieci, a nagrodzonym sukcesu. Zapraszamy do galerii zdjęć z pracami.

Piotr Chmiel

Dorota Kamińska