Przydatne linki

  

  

Prosimy o zapoznanie się najważniejszymi wytycznymi  dotyczącymi organizowania i przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2019/2020.

Wytyczne organizowania i przeprowadzania egzaminów