Przydatne linki

  

  

Monthly Archives: maj 2020

Kuratorium Oświaty w Katowicach – Delegatura w Częstochowie informuje, że zaktualizowano „Informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2020/2021″ znajdujący się na stronie internetowej RODN „WOM” w Częstochowie.

Link do informatora: womczest.edu.pl/wybieram-szkole/

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021. Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży, dostosowany został do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Czytaj dalej

Jan Paweł II 03.06.1991 r. w Masłowie koło Kielc powiedział o rodzinie:

„…Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więź małżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako „komunię”. Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców.” Czytaj dalej

 1. Wypożyczenia / zwroty książek (NIE PODRĘCZNIKÓW !!!)
  codziennie 9.00 – 14.00
  Kontakt z bibliotekarzem: codziennie 10.00 – 13.00
 2. Termin oraz sposób zwrotu
  KOMPLETÓW PODRĘCZNIKÓW
  ustalą wychowawcy klas.

Mirosława Szymik

Świetlica dzieci młodszych organizuje konkurs recytatorski „W zaczarowanym świecie wierszy Jana Brzechwy”. Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów klas I-III.

Do 31.05.2020 prosimy o przesłanie nagrania z recytacją wybranego wiersza na adres: swietlica.budynekb@gmail.com

Wyniki konkursu podane zostaną 08.06.2020r. Nagrody zostaną wręczone do końca roku szkolnego lub będą do odbioru razem ze świadectwem.

Regulamin konkursu recytatorskiego

Wychowawcy świetlicy:
Katarzyna Spojda
Wioletta Dyla

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły obowiązują warunki i sposób przeprowadzania egzaminów i sprawdzianu określone w Zarządzeniu Dyrektora Zespołu Szkół w Kochanowicach z dnia 18 maja 2020r. w sprawie ustalenia warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego i sprawdzianu wiedzy i umiejętności oraz warunków ustalenia rocznej oceny zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżeń, do trybu ustalenia oceny.

Treść zarządzenia dostępna jest również w zakładce Statut.

 • Od 25 maja br. umożliwiamy konsultacje dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej.
 • Od 1 czerwca br. umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
 • Szkoły przy organizacji konsultacji uwzględniają także wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

Czytaj dalej

Święto Rodziny ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 września 1993 roku. Tego dnia uchwalona została rezolucja o corocznych obchodach tego święta.

Międzynarodowy Dzień Rodziny ma zwrócić uwagę na problemy, z jakimi borykają się współczesne rodziny. Kolejnym ważnym celem jest przypomnienie, że rodzina to podstawowa grupa społeczna, to „cegiełka”, która buduje całość społeczeństwa. To bezpieczeństwo i cały świat małego dziecka. To bezpieczeństwo i oaza spokoju dla młodzieży i dorosłych. Bez rodziny nie da się żyć, dlatego warto poświęcić jej więcej uwagi. Czytaj dalej

 

Władysław Bełza
„Katechizm polskiego dziecka”

— Kto ty jesteś?
                          — Polak mały.
— Jaki znak twój?
                          — Orzeł biały.
— Gdzie ty mieszkasz?
                           — Między swemi.
— W jakim kraju?
                          — W polskiej ziemi.
— Czym ta ziemia?
                          — Mą Ojczyzną.
— Czym zdobyta?
                          — Krwią i blizną.
— Czy ją kochasz?
                          — Kocham szczerze.
— A w co wierzysz?
                          — W Polskę wierzę. 
— Coś ty dla niej?
                          — Wdzięczne dziecię.
— Coś jej winien?
                          — Oddać życie.