Przydatne linki

  

  

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o przedłużeniu przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty do 24 maja 2020 r. Nauka w dalszym ciągu odbywać się będzie na odległość.