Przydatne linki

  

  

Konkurs adresowany do uczniów klas 4 – 8 Szkoły Podstawowej w Kochanowicach.

Cele konkursu:

  • Rozwijanie plastycznej kreatywności
  • Ukazanie rodziny jako wspólnoty, środowiska wzajemnej pomocy i wsparcia
  • Docenianie możliwości wspólnego spędzania czasu, wypełniania obowiązków, wspólnej zabawy, religijności i kontaktu z najbliższymi
  • Zauważanie pozytywnych stron w pozostawaniu w domu w związku z koronawirusem

Forma prac:

  • każdy uczestnik konkursu nadsyła zdjęcie jednej lub dwóch prac plastycznych wykonanych dowolną techniką plastyczną na kartce formatu A4 lub A3 z widocznym podpisem autora
  • prace konkursowe muszą wyrażać temat, cele konkursu

Termin:

  • zdjęcia prac konkursowych z podpisanym autorem proszę przesyłać w formie załącznika na mobiDzienniku na adres pedagoga Piotra Chmiel do 10 maja 2020r.

Nagrody:

  • dla autorów wyróżnionych i nagrodzonych prac uczniów przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe
  • prace uczniów zostaną wystawione na szkolnej galerii na stronie inetrnetowej szkoły po rozstrzygnięciu konkursu

Pedagodzy:
Dorota Kamińska
Piotr Chmiel