Przydatne linki

  

  

W adwentowe czuwanie od 29 lat wpisuje się akcja Betlejemskiego Światło Pokoju, zapoczątkowana w Austrii w 1986 roku, a od 1991 roku realizowana w polskiej rzeczywistości przez harcerzy ZHP.

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

Światło, które daje moc…

„Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym – dialog zbawienia”.


Jan Paweł II
Kraków, 10 czerwca 1979 r.

Jakże aktualnie brzmią słowa świętego Jana Pawła II wypowiedziane na krakowskich Błoniach przed czterdziestu laty. Przesłanie papieża Polaka niech będzie inspiracją dla nas – harcerek i harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego przekazujących po raz 29. Betlejemskie Światło Pokoju.

To Światło dodaje nam odwagi i mocy, byśmy na nowo sięgnęli do korzeni naszej harcerskiej służby, które wywodzą się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. One uczą nas kochać Boga, ojczyznę i drugiego człowieka jako bliźniego. Dziś wiemy, że bez przypomnienia i zrozumienia tych wartości, nie potrafimy na nowo odkryć idei skautingu i twórczo wykorzystać dziedzictwa 100 lat służby Związku Harcerstwa Polskiego.

Pośród nas mogą być mrok i ciemności, a jednak widzimy Światło: mały, nikły płomyk, który jest silniejszy od mroku, zdającego się być potężnym i niemożliwym do przezwyciężenia.

Trzymając w ręku Betlejemskie Światło Pokoju edycji 2019 roku umacniajcie innych w pokonywaniu samych siebie, otwieraniu się na innych w realizowaniu swoich zadań.

 

Z Betlejemskim Światłem Pokoju nieśmy naszą harcerską moc i nadzieję.
Wpatrzeni w blask tego światła otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze drzwi, spójrzmy przez okna naszych domów, szkół, kościołów, urzędów i nie odwracajmy naszych dłoni od drugiego człowieka, który jest w potrzebie, od biedy i nieszczęścia.

Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Czarne Orły” z Droniowic w roku 2019 wręczyła Betlejemskie Światło Pokoju : Wójtowi Gminy Kochanowice p. Ireneuszowi Czechowi, pani inspektor Agnieszce Naporowskiej, paniom dyrektor Aleksandrze Brol i Krystynie Anioł, pani kierownik GOPS-u, dotarliśmy z Światełkiem do dzieci w szpitalu w Lublińcu, na wiele parafii, do Ośrodka Rehabilitacyjnego w Rusinowicach. Wręczyliśmy Światło Pokoju podczas zajęć otwartych rodzicom z grupy Żabki w przedszkolu w Kochanowicach. Obdarowaliśmy Światełkiem wielu naszych przyjaciół oraz ludzi starszych i samotnych.

Ewa Majczak