Przydatne linki

  

  

Z okazji

Dnia Edukacji Narodowej

Dyrekcji, Nauczycielom oraz Pracownikom Zespołu Szkół w Kochanowicach

składamy serdeczne podziękowania za codzienną,

pełną poświęcenia i zaangażownia pracą kształtującą nasze młode pokolenie.

Życzymy Państwu zdrowia, radości pogody ducha

oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Niech sukcesy Państwa wychowanków będą dla Was źródłem satysfakcji z wykonywanej pracy

oraz inspiracją do podejmowania dalszych ambitnych wyzwań.

 

Rada Rodziców

przy Zespole Szkół w Kochanowicach

Kochanowice, dnia 14 października 2019 r.