Przydatne linki

  

  

Uczniowie klas ósmych muszą podjąć w tym roku szkolnym ważną decyzję życiową dotyczącą wyboru przyszłej szkoły i zawodu. Dlatego na zajęciach z doradztwa zawodowego poznają lokalny rynek pracy i zawody, które mogliby wykonywać w przyszłości. W dniu 11 października 2019 roku uczestniczyli w wyjeździe do Zakładu Karnego w Sierakowie Śląskim, gdzie zapoznali się ze specyfiką zawodu funkcjonariusza służby więziennej. Służba więzienna to trzecia pod względem wielkości umundurowana i uzbrojona formacja, realizująca zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. Jest to trudna i bardzo odpowiedzialna praca, którą – jak mogli się przekonać nasi uczniowie – można wykonywać z pasją i zaangażowaniem. Przed osobami zainteresowanymi pracą w charakterze funkcjonariusza więziennego stawia się szereg wymogów formalnych, takich jak: posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, odbycie 3-miesięcznego kursu na funkcjonariusza służby ochrony więziennictwa, zaświadczenie o niekaralności, pozytywne przejście testów psychologicznych i badań medycznych. W zakładzie karnym zatrudnieni są również wychowawcy, psychologowie i psychoterapeuci, których zadania i obowiązki poznali także nasi uczniowie. Wszyscy zatrudnieni w wymienionych profesjach powinni się odznaczać ogromną odpornością na stres i nadzieją, że podjęty trud resocjalizacji osadzonych  przyniesie pozytywny skutek. Pobyt w zakładzie karnym miał również wymiar profilaktyczny. Nasi uczniowie nie tylko wybiorą nową szkołę ale zrobią również kolejny krok ku dorosłości. Niech ich wszystkie wybory będą dojrzałe i odpowiedzialne, a wyjazd do zakładu karnego skłoni ich do refleksji nad sensem życia.

Opiekunowie:
Alicja Babiuch
Mariusz Koza