Przydatne linki

  

  

Las jest przestrzenią dla życia roślin i zwierząt oraz miejscem wypoczynku i rekreacji dla człowieka. Wszyscy ludzie powinni dbać o porządek w lesie, gdyż jest to nasze wspólne dobro, które podarowała nam natura. My z naszego lasu wynieśliśmy wiele worków ze szkłem, plastikami, metalowymi odpadami, po prostu śmieci, które zostawił tam człowiek. Wyrzucił je do lasu, przyniósł je tam, a nawet przywiózł, bo niektóre z nich były zbyt ciężkie żeby je nieść. Śmieci było tak dużo, że zabrakło nam worków żeby je wszystkie pozbierać na niewielkim obszarze lasu.

W dniu 27 września 2019 roku uczniowie klas VII i VIII naszej szkoły wraz z opiekunami: panią Izabelą Polak, panią Justyną Kozą, panią Alicją Babiuch, panem Piotrem Chmielem, panem Mariuszem Kozą, panem Mariuszem Żymierskim porządkowali fragment lasu na odcinku Ostrów, Swaciok, Tanina. Pomysłodawczynią sprzątania lasu była pani dyrektor Joanna Grus-Blacha, która również brała udział w zbieraniu i wynoszeniu śmieci z lasu.

Młodsi uczniowie wraz z wychowawcami i pozostałymi nauczycielami porządkowali wybrane miejsca w Kochanowicach.

Bądźmy wszyscy dorośli, dajmy dobry przykład naszym dzieciom. Uczmy młodych szacunku do przyrody, ponieważ jest to nasz moralny i obywatelski obowiązek.

Alicja Babiuch