Przydatne linki

  

  

2 września 2019 był dniem niezwykłym. Został uroczyście rozpoczęty nowy rok szkolny 2019/2020. Inaugurację poprzedziła msza św. w kościele pw. św. Wawrzyńca, którą o godz. 08:00 odprawił ks. proboszcz Krystian Gajek. Następnie uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się do szkoły, gdzie rozpoczęła się uroczysta akademia. Część artystyczną przygotowały dzieci z klasy trzeciej pod kierunkiem p. Anity Menzel. Pani dyrektor Joanna Grus-Blacha serdecznie przywitała wszystkich gości, ale szczególnie ciepło uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczynają wspaniałą przygodę edukacyjną. Życzyła wszystkim podopiecznym wielu sukcesów i wytrwałości w dążeniu do wytyczonych celów.

Rozpoczęcie roku szkolnego każdorazowo w naszej ojczyźnie zbiega się ze smutną rocznicą, podczas której wspominamy wybuch II wojny światowej. W tym roku przypada 80-lecie tamtych tragicznych wydarzeń. W związku z tym na uroczystość do naszej szkoły wraz z młodym pokoleniem Polaków w ramach projektu „Przerwany Marsz” przybyły Polskie Dzieci Wojny. Są to osoby urodzone przed zakończeniem II wojny światowej – ostatni świadkowie tamtych tragicznych dni.

Przekroczenie progów szkoły przez przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończyło ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Pięć lat okupacji zabrało ich beztroskie dzieciństwo, ale ich dramatyczny i trudny los nie poszedł na marne. Dzięki temu, że oni wytrwali, dzisiaj młode pokolenie może spokojnie rozpocząć edukację pod okiem swoich nauczycieli i wychowawców. Ogromnie cieszymy się, że byliśmy świadkami tak wzruszającej uroczystości na terenie naszej szkoły. Inauguracja roku szkolnego skłoniła nas do wielu refleksji, a spotkanie z przybyłymi gośćmi stało się wspólnotowym zawołaniem o pokój. Mogliśmy w ten sposób wyrazić Polskim Dzieciom Wojny podziękowanie za to, co zrobili.

Małgorzata Golenia