SPOTKANIA Z RODZICAMI w ROKU SZK. 2019/2020

DATA                      FORMA SPOTKANIA
12 września 2019 r.

godz. 17:00

spotkanie ogólne na sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami w klasach
6 listopada 2019 r.

godz. 17:00

konsultacje
18 grudnia 2019 r.

godz. 17:00

wywiadówka (przedstawienie propozycji ocen na I semestr)
5 lutego 2020 r.

godz. 117:00

wywiadówka klasyfikacyjna
25 marca 2020 r.

godz. 17:00

konsultacje
20 maja 2020 r.

godz. 17:00

wywiadówka (przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych)