SPOTKANIA Z RODZICAMI

DATA                      FORMA SPOTKANIA
13 września 2018 r.

godz. 16:30

spotkanie ogólne na sali gimnastycznej, a następnie spotkania z wychowawcami w klasach
7 listopada 2018 r.

godz. 16:30

konsultacje
2 stycznia 2019 r.

godz. 16:30

wywiadówka (przedstawienie propozycji ocen na I semestr)
6 lutego 2019 r.

godz. 16:30

wywiadówka klasyfikacyjna
20 marca 2019 r.

godz. 16:30

konsultacje
15 maja 2019 r.

godz. 16:30

wywiadówka (przedstawienie propozycji ocen końcoworocznych)