****Projekt zakończony****


W  roku szkolnym 2017/18 oraz 2018/19 nasza szkoła przystąpiła do realizacji zadań w ramach projektu „Bliżej wiedzy w Gminie Kochanowice” . Projekt  cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów. Dodatkowe zajęcia były nieodpłatne i odbywały się na terenie szkoły lub poza nią jeżeli były w formie wycieczki. Bogata oferta stwarzała naszym uczniom możliwość do rozwijania zainteresowań, poszerzenia wiedzy, rozwijania kreatywności oraz wyrównania szans.

Wykaz zajęć i nauczycieli prowadzących poszczególne zajęcia:

 • Z MATEMATYKĄ PRZEZ ŻYCIE – pani Monika Solecka- Pietryga
 • ZABAWY MATEMATYCZNE – panie: Justyna Koza, Monika Solecka- Pietryga, Renata Galuska
 • MULTIMEDIALNI MISTRZOWIE – pani Anna Osińska, pan Mariusz Koza
 • PRZYRODA WOKÓŁ NAS – pan Mariusz Żymierski
 • CO I JAK – pani Anna Machnik, pani Alicja Babiuch, pan Mariusz Żymierski
 • PLANETA ZIEMIA – pani Alicja Babiuch
 • LET’S PLAY AND COMMUNICATE – panie: Katarzyna Górnik, Izabela Polak, Monika Solecka- Pietryga
 • ZAJĘCIA KOREKCYJNO- KOMEPNSACYJNE – pani Aleksandra Brol, pani Dorota Kamińska
 • ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE – pani Małgorzata Watoła- Hanulok, pani Joanna Malinowska
 • CO I JAK? – pani Grażyna Borecka, pani Anita Menzel
 • CZARY W PAPIERZE – pani Joanna Zawierucha
 • KUKIEŁKOWY ŚWIAT – pani Ewa Konfederak
 • POMOC PIERWSZOKLASISTOM Z TRUDNOŚCIAMI ARTYKULACYJNYMI – pani Danuta Kaczuga