Drodzy rodzice!

Zwracamy się z prośbą o udział w badaniach, które posłużą do oceny aktualnej sytuacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych, a także przyczynią się do usprawnienia działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły.

Ankieta dostępna jest pod następującym adresem: https://forms.gle/sVYAbipRxDr2X69G7

Zespół do spraw programu wychowawczo-profilaktycznego