W czasie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież do uczestniczenia w zajęciach sportowo – rekreacyjnych na boiskach. Boiska będą codziennie otwierane rano i zamykane wieczorem. Uczestnicy samodzielnie organizują sobie gry i zabawy.

Ponadto trzy razy w tygodniu animatorzy sportowi poprowadzą zorganizowane  zajęcia sportowo – rekreacyjne. Szczegółowe harmonogramy zajęć są dostępne na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.kochanowice.pl oraz na tablicach ogłoszeń przy szkołach i obiektach sportowych.