1 września 2019 roku przypada 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. W związku z powyższym po zajęciach szkolnych ponad osiemdziesięciu uczniów w ramach działalności Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego zaangażowało się w realizację filmu pt.:  „Rekonstrukcja historyczna z okresu II wojny światowej” odnoszącego się do historii okolic Kochanowic. Powstał obraz ukazujący dramaty odsłaniające różne ludzkie postawy wobec wojny oraz piętno, jakie odciska ona na psychice człowieka. Poszczególne sceny koncentrowały się także wokół działań wojennych,  ukazując wojnę jako całkowite spustoszenie.

Dziękuję wszystkim za pomoc przy realizacji filmu.

Mariusz Żymierski