W jednym z ostatnich dni zajęć edukacyjnych, uczniowie Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego udali się na teren jednej z prywatnych posesji w Kochanowicach. Celem zadania było przewiezienie do szkoły ogromnej drewnianej maglownicy z końca XIX wieku podarowanej przez pana Huberta Pawełczyka oraz niemniej starego kamiennego żarna. Całą sytuację zainicjowała pani Alicja Głuchowska. Podczas przekazania w/w przedmiotów towarzyszyła nam także pani Barbara Felis. W przyszłym roku szkolnym sprzęt zostanie odnowiony i jako rekwizyt posłuży do wzbogacenia zajęć lekcyjnych.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania składam na ręce pana Huberta Pawełczyka.

Mariusz Żymierski