W związku z falą upałów, mając na uwadze zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, Dyrektor Zespołu Szkół w Kochanowicach od dnia 12 czerwca 2019 r skraca zajęcia lekcyjne. Zajęcia kończyć będą się po godzinie 12:35.

Świetlica szkolna pracować będzie zgodnie z harmonogramem, jednakże prosi się rodziców o w miarę możliwości wcześniejsze odbieranie dzieci.

Dyrektor Szkoły:
Joanna Grus – Blacha