W dniu 22 maja br. do naszej szkoły zawitali niecodzienni goście Krystyna i Jan Andrzejewscy, na co dzień działacze Polskiego Komitetu Pomocy w Szwecji. Za granicą podejmują szereg działań, upamiętniających trudną historię państwa polskiego.

Pretekstem do zainicjowania spotkania na terenie Zespołu Szkół w Kochanowicach była postać Piotra Włoszczyka powstańca śląskiego powiązanego losami z okolicami Kochanowic.

Podczas wygłoszonej prelekcji przez panią Krystynę Andrzejewską została przedstawiona geneza powstań śląskich na tle życia w/w bohatera z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

Powstania śląskie obejmowały trzy konflikty zbrojne na Górnym Śląsku, które miały miejsce w latach 1919–1921 między ludnością polską i niemiecką. Odbyły się one w okresie formowania się Państwa Polskiego po zakończeniu I wojny światowej. Wydarzenia te dotyczą wielu rodzin naszego terenu.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania spotkania.

Mariusz Żymierski