Z ramach działań Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego w dniu 14.05.2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Sądu Rejonowego w Lublińcu. Celem wycieczki było poznanie systemu wymiaru sprawiedliwości działającego w Polsce. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia sali rozpraw, a następnie uczestniczyli jako obserwatorzy w rozprawie dotyczącej kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Przed rozprawą sędzia poinformowała młodzież, czego będzie dotyczyła rozpatrywana sprawa, wyjaśniła jak wygląda przebieg rozprawy sądowej, wskazała miejsca zajmowane w czasie rozprawy przez sędziego, prokuratora, oskarżonego, adwokata oraz świadków. Objaśniła również znaczenie kolorów żabotu, który jest wszyty w kołnierz togi i symbolizuje poszczególne zawody prawnicze oraz odpowiadał na pytania uczniów.

W czasie trwania rozprawy młodzież mogła bezpośrednio zaobserwować, na czym polega praca sędziego i adwokata oraz miała możliwość przysłuchiwać się wyjaśnieniom oskarżonej. Spotkanie z wymiarem sprawiedliwości zrobiło na naszych uczniach ogromne wrażenie, gdyż wcześniej każdy z nich miał różne wyobrażenia o tym, jak wygląda typowa rozprawa sądowa. Sąd był przecież wcześniej kojarzony tylko z „Anną Marią Wesołowską”, „Sądem rodzinnym” czy innymi programami telewizyjnymi.

Wizyta w sądzie była, więc dla nich bardzo pouczającą i interesującą lekcją wychowawczą, bowiem każdy  mógł wyciągnąć odpowiednie wnioski oraz uświadomić sobie, że osoby, które łamią prawo zostają ukarane, a o ich winie, czy niewinności decyduje sąd. Wszystkim bardzo się podobało i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś odwiedzimy to miejsce w charakterze publiczności, a w przyszłości może nawet sędziego, prokuratora lub adwokata.

Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji w/w przedsięwzięcia.

 

Opracował:
Mariusz Żymierski