W dniu 17 maja 2019 roku uczniowie klas VII a i VII b uczestniczyli w wycieczce do Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. Uczniowie zobaczyli komisariat policji oraz uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich. Ważnym punktem wyjazdu było zapoznanie uczniów z zawodem policjanta oraz z wymaganiami, jakie kandydat musi spełnić żeby rozpocząć służbę w policji. W związku z tragicznymi wydarzeniami, które miały miejsce w  w Szkole Podstawowej nr 195 imienia Króla Maciusia w Warszawie, pani Iwona Ochman przekazała naszym uczniom ważne informacje na temat konsekwencji prawnych związanych z noszeniem i użyciem noża oraz innej broni. Bardzo istotną informacją jest to, że osoba niepełnoletnia na wniosek prokuratury może być sądzona jak pełnoletnia.

W części poświęconej zawodowi policjanta pani Iwona Ochman opowiedziała o testach i egzaminach, które towarzyszą ogłaszanej  rekrutacji. Oto niektóre z wielu wymogów, jakie kandydat musi spełnić:

  • polskie obywatelstwo
  • co najmniej średnie wykształcenie
  • nieposzlakowana opinia
  • zdolność do służby w formacjach uzbrojonych
  • gotowość do podporządkowania
  • rękojmia do zachowania tajemnicy w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Bardzo dziękujemy pani aspirantowi sztabowemu Iwonie Ochman za serdeczne przyjęcie i udzielenie nam i naszym uczniom wielu cennych informacji.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza