26 kwietnia 2019 roku odbyły się kolejne warsztaty profilaktyczne na temat cyberprzemocy „Uważaj, co udostępniasz”. Tym razem w warsztatach uczestniczyli uczniowie klas VIIb oraz VIIIa. Podczas warsztatów zaprezentowane zostały uczniom filmy edukacyjne: „Baw się w sieci. BEZPIECZNIE” – spot opracowany w ramach ogólnoeuropejskiej kampanii medialnej „Keep it fun. Keep Control”, poświęconej problemowi cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży. „Cyberprzemoc” – film opracowany w ramach projektu „Bezpieczna Szkoła w Strefie Schengen”. „Uważaj, co udostępniasz” – film autorstwa Rafała Jarzombka przedstawiający problem publikacji różnych treści w mediach społecznościowych.

Cyberprzemoc to takie zachowanie, które krzywdzi emocjonalnie drugiego człowieka. Osoby, które stosują cyberprzemoc używają do tego celu Internetu albo telefonów komórkowych.

Do cyberprzemocy zaliczamy:

  • ośmieszanie, obrażanie, straszenie, nękanie czy też poniżanie kogoś za pomocą Internetu lub telefonu komórkowego
  • podszywanie się pod kogoś w portalach społecznościowych, na blogach, wiadomościach e-mail lub komunikatorach
  • włamanie się na czyjeś konto (np. pocztowe, w portalu społecznościowym, konto komunikatora)
  • publikowanie oraz rozsyłanie filmów, zdjęć, albo informacji, które kogoś ośmieszają
  • tworzenie obrażających kogoś stron internetowych lub blogów
  • pisanie obraźliwych komentarzy na forach, blogach, portalach społecznościowych.

Jeśli znalazłeś w sieci lub otrzymałeś przez telefon informacje ośmieszające kogoś – zatrzymaj falę cyberprzemocy – nie przesyłaj tych informacji dalej – zgłoś tę sytuację do nas.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza
„Bezpieczna +”