Od początku drugiego semestru realizowane są w naszej szkole zajęcia rozwijające kreatywność. Co drugi czwartek na siódmej i ósmej godzinie lekcyjnej grupa uczennic z klas VII uczestniczy w projekcie, którego głównym założeniem jest wzmacnianie motywacji, twórczego myślenia i działania, rozwijanie wyobraźni oraz zainteresowań a także doskonalenie sprawności manualnej. Uczestnicy nabywają umiejętności samodzielnego i zespołowego współdziałania w procesie tworzenia. Na zajęciach pokazujemy uczniom, iż można tworzyć piękne rzeczy niekoniecznie kupując gotowe wyroby.

Pierwszym przedsięwzięciem było uszycie torby ze starych dżinsów. Dziewczyny mogły zmierzyć się ze swoimi umiejętnościami projektanckimi oraz krawieckimi. Efekty pracy przedstawiamy poniżej.

Kornelia Famuła
Aneta Babraj