Zapraszamy dzieci i młodzież naszej szkoły

do udziału w konkursie historycznym.

Celem konkursu jest poznanie historii naszego godła, rozbudzanie patriotyzmu oraz rozwijanie kreatywności.

  1. Zadaniem konkursowym dla klas I – V SP jest wykonanie pracy plastycznej „Orzeł biały – naszym znakiem”
  1. Zadaniem konkursowym dla klas VI – VIII SP (III gim.) jest wykonanie pracy plastycznej „Na skrzydłach białego orła przez stulecia”

 

Praca konkursowa formatu A4 wykonana dowolną techniką plastyczną. Gotowe prace należy oddawać organizatorom do 26 kwietnia 2019 r.

Organizatorzy:  Renata Galuska i Irena Osadnik