W piątkowe popołudnie 5 kwietnia 2019 roku w naszej szkole gościli strażacy Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Lublińcu, którzy przygotowali dla uczniów klas VII warsztaty profilaktyczne. W pierwszej części spotkania ogniomistrz Paweł Górnik z Sekcji Organizacyjno – Kadrowej opowiedział naszej młodzieży o pracy strażaka. W dzieciństwie był to wymarzony zawód większości chłopców. Co dziś trzeba zrobić, aby spełnić to marzenie? Przy rosnących wymaganiach zrealizowanie tego zawodowego planu wcale nie jest łatwe. Dziś strażak to funkcjonariusz państwowy, przeszkolony do specjalnych zadań, polegających na gaszeniu pożarów, likwidowaniu różnorakich zagrożeń, między innymi: drogowych, chemicznych, wodnych i radiologicznych, oraz na zapobieganiu im i ich skutkom. Co ciekawe, w Polsce zawód strażaka obdarzony jest największym zaufaniem społeczeństwa. W drugiej części zajęć starszy aspirant Marcin Kulej oraz ogniomistrz Janusz Jenszczok przeprowadzili pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Przypominamy, że główną zasadą, którą powinna kierować się osoba udzielająca pierwszej pomocy jest zachowanie bezpieczeństwa. Ogólną zasadą przeprowadzania RKO u osoby dorosłej jest schemat rozpoczynający się od 30 uciśnięć klatki piersiowej i zrobieniu 2 wdechów. Czynności te należy powtarzać do momentu odzyskania oddechu przez ofiarę lub przyjazdu pogotowia. Serdecznie dziękujemy panom strażakom za przekazanie nam wielu cennych informacji o tym zawodzie oraz przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Alicja Babiuch
Mariusz Koza