Jedną z nieocenionych umiejętności w życiu każdego człowieka jest umiejętność współpracy w grupie. Jest ona przydatna na każdym etapie edukacji oraz w trakcie życia zawodowego. Im więcej okazji będzie nasze dziecko miało żeby ją rozwijać – tym lepiej będzie funkcjonowało w życiu społecznym i zawodowym w przyszłości. W związku z tym, wiele czasu podczas pobytu dzieci młodszych na świetlicy poświęcamy na rozwijanie tej umiejętności.

Pracując w grupie uczymy się, jak podejmować decyzje, wyrażać własne myśli, słuchając przy tym innych osób w grupie. Poznajemy inne osoby i ich cechy charakteru. Czujemy się odpowiedzialni za naszych kolegów z grupy. Uczymy się  jak polubownie rozwiązywać konflikty. Nabieramy szacunku do pracy innych.

Umiejętność współpracy jest bardzo ważna, ale nie jest też łatwa do rozwijania. Dlatego należy dawać naszym dzieciom jak najwięcej okazji do pracy w grupie.

Wychowawcy świetlicy