Dnia 29 marca br. w ramach działalności Szkolnego Klubu Rowerowo-Historycznego działającego przy Zespole Szkół w Kochanowicach zorganizowano „Siekierowy Rajd”.

Celem ekspedycji był schron polowy dla armaty p.panc. wz.36. znajdujący się niedaleko Kochcic. Wybudowany tuż przed wybuchem II wojny światowej na polach majątku hrabiego Ballestrema. Młodzież już od kilku lat systematycznie usuwa z jego otoczenia gęstą roślinność.

80 lat temu bez wypowiedzenia wojny III Rzesza Niemiecka zaatakowała Rzeczpospolitą na całej długości granicy zachodniej. Wojsko Polskie, mimo ogromnej dysproporcji sił, od początku stawiało bohaterski opór, licząc na rychłą pomoc zbrojną aliantów zachodnich. Uczniowie bezinteresownie porządkując w/w teren udowadniają, że historia tamtego okresu jest ciągle żywa w ich pamięci.

Opracował:
Mariusz Żymierski