Doradztwo zawodowe daje możliwość szerokiego przeglądu zawodów. Zajęcia w dniu 28 marca 2019 roku dedykowane były tym, którzy kochają przyrodę oraz lubią bliski kontakt ze zwierzętami i roślinami; cenią sobie również czyste powietrze, zdrową żywność i segregują śmieci. Świadomość różnorodnych zagrożeń sprawia, że wszyscy chcemy być bardziej „eko”. Uczniowie klas VII wzięli udział w warsztatach z zakresu doradztwa zawodowego, które dotyczyły wyboru przyszłego kierunku kształcenia, którego celem może być praca związana z ochroną przyrody. Zajęcia poprowadziła pani Agnieszka Bartocha – referent do spraw edukacji ekologicznej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego Oddział w Kalinie. Pani Agnieszka opowiedziała o przebiegu swojej kariery zawodowej: o nauce w gimnazjum, liceum i studiach na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz o swojej pracy w Kalinie, gdzie zajmuje się edukacją przyrodniczą dzieci i młodzieży. Promuje i upowszechnia zajęcia terenowe, bez których edukacja dla zrównoważonego rozwoju byłaby nieefektywna. Dziękujemy Pani Agnieszce za poświęcony czas i rady, które być może wezmą nasi uczniowie pod uwagę przy wyborze nowej szkoły i przyszłego zawodu.

Alicja Babiuch