Uczniowie klas VII szkoły podstawowej w dniach 20 marca oraz 22 marca 2019 roku wzięli udział w warsztatach zawodowych w piekarni w Kochanowicach. Właściciel zakładu, Pan Michał Famuła, opowiedział naszym uczniom o ścieżce kariery zawodowej piekarza-cukiernika od ucznia przez czeladnika do mistrza.

Piekarz powinien mieć wykształcenie zawodowe z kursem czeladniczym lub średnie techniczne (kierunek technologia żywienia) oraz odbytą praktykę zawodową. Osoba na tym stanowisku musi mieć odpowiednią kondycję fizyczną oraz sprawne zmysły smaku i węchu. Przeciwwskazaniem do wykonywania tego zawodu są niektóre choroby. Czas pracy w tym zawodzie to 8 godzin na dobę w systemie zmianowym. Piekarz pracuje głównie w godzinach nocnych, a także w święta i dni wolne.

Praca cukiernika polega na produkcji różnego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne. Cukiernik dba o swoje miejsce pracy oraz materiały z jakimi pracuje. Bardzo dziękujemy Panu Michałowi Famuła za poświęcony czas oraz cenne wskazówki dotyczące zawodu piekarza-cukiernika. Uczniowie, którzy wybiorą ten zawód, mogą w kochanowickiej piekarni starać się o przyjęcie na praktykę.

Alicja Babiuch