Poniżej umieszczamy link do wyszukiwarki zawodów opracowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Narzędzie jest doskonałym informatorem o szkolnictwie branżowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego na rok szkolny 2019/2020.

womczest.edu.pl/wybieram-zawod/